Співпраця зі Світовим центром даних

http://wdc.org.ua/

СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА «Інтелектуальний аналіз даних та моделювання в бізнес-аналітиці»

Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку (далі СЦД-Україна) працює в Україні з 2006 року в якості повноправного члена Світової системи даних (ССД) Міжнародної наукової ради (МНР). СЦД-Україна спеціалізується на проведенні міждисциплінарних досліджень складних систем різної природи.

Діяльність СЦД-Україна зосереджено на механізмах доступу української наукової спільноти до глобальних інформаційних ресурсів МНР в галузі наук про Землю, планетарної і космічної фізики та відповідних суміжних дисциплін, а також збору і зберігання глобальних і регіональних даних для проведення досліджень в галузі сталого розвитку та прийняття управлінських рішень.

Діяльність СЦД-Україна охоплює: підтримку ухвалення рішень для вирішення довгострокових проблем розвитку суспільства з точки зору його стійкості; інформаційна підтримка оцінок перспектив і реалізації концепції сталого розвитку в галузі вищої освіти, бізнесу і політики.

Спільні наукові дослідження кафедри штучного інтелекту та СЦД-Україна:

  • 2020 - 2022. Інтегрована платформа для оцінювання та сценарного планування сталого розвитку об’єднаних територіальних громад в ході проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні (0120U102060)
  • 2020 - 2021. Наукові засади системного моніторингу національних та глобальних викликів і загроз за умов циклічного виникнення пандемій, методи і технології подолання їх наслідків (проєкт НФД України 2020.01/0283, 0120U105091; http://wdc.org.ua/uk/covid19-project)
  • 2020 - 2023. Методологія оцінювання сталого розвитку територій із застосуванням даних дистанційного зондування Землі (0121U111447)
  • 2021 - 2022. Створення інформаційно-аналітичного ситуаційного центру для сценарного моделювання кризових і безпекових явищ та вивчення їх впливу на економіку і суспільство (0121U109764)
  • 2021 - 2022. Створення інтегрованої платформи «Advanced Analytics» для ситуаційного аналізу соціально- економічних і безпекових явищ на основі інтелектуального аналізу великих даних (Big Data) різної природи (0121U110535)
  • 2021 - 2022. Створення інтегрованої платформи для ситуаційного аналізу соціально-економічних і безпекових явищ (0121U113470)
  • 2022 - 2023. Сценарне моделювання критичних змін еколого-економічного стану тимчасово окупованих територій, як фактору національної безпеки України, на основі супутникових даних (0122U001437)

Форсайт COVID-19