Академічна мобільність

В університеті також передбачено можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії через виконання міжнародної академічної мобільності, що регламентується «Положенням про академічну мобільність».

Із зарубіжними університетами:

  • Університет Лотарингії, Мін Нансі (Французька Республіка);
  • Міланська політехніка (Італійська Республіка);
  • Університет міста Нант (Французька Республіка);
  • Єнський університет імені Фрідріха Шиллера (Федеративна Республіка Німеччина);
  • Університет міста Гронінген (Королівство Нідерланди);
  • Університет Миколи Коперніка в Торуні (Республіка Польща);
  • Близькосхідний технічний університет (Турецька Республіка);
  • Університет Люксембург (Велике Герцогство Люксембург)

укладено угоди про міжнародну академічну мобільність (Еразмус+К1). У них навчаються студенти НН ІПСА за програмою академічної мобільності і проходять консультації між викладачами КПІ ім. Ігоря Сікорського і цих університетів.

Положення про академічну мобільність КПІ ім. Ігоря Сікорського регулює визнання результатів навчання магістрантів, які реалізували право на академічну мобільність. Враховують узгоджені університетами-партнерами навчальні плани або їхні складники. Якщо академічну мобільність здобувачів вищої освіти організовано за міжнародними та внутрішніми програмами подвійного диплому, то визнання результатів навчання регулюється додатково Положенням про програми подвійного диплому в КПІ ім. Ігоря Сікорського з врахуванням угод між КПІ ім. Ігоря Сікорського та університетами-партнерами. Визнання результатів навчання відбувається на основі ЄКТС. Магістрантів інформують про можливість визнання результатів навчання до підписання договору про навчання за програмою академічної мобільності. Доступність визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, забезпечено через відкриті механізми зарахування освітніх компонент, з обов’язковою участю викладача з певної освітньої компоненти, на основі академічної довідки абощо іншого ЗВО та за поданням завідувача кафедри штучного інтелекту заступнику директора з науково-педагогічної роботи ННІПСА.

Координатор академічної мобільності ННІПСА, Кузнєцова Наталія Володимирівна, допомагає здобувачу вищої освіти обрати курси (дисципліни), які цікаві студенту і найбільше відповідають індивідуальному навчальному плану здобувача шляхом порівнювання навчальних програм. З урахуванням цього складають Угоду про навчання, яка містить усі курси, сукупним обсягом не менше 30 кредитів ЄКТС, серед яких не менше 15 кредитів може бути перезараховано як такі, що відповідають навчальному плану здобувача в ННІПСА, що відображають в Угоді. Угода про навчання є гнучким документом, тобто дає змогу враховувати зміни протягом навчання за програмою академічної мобільності. Після завершення програми академічної мобільності певні визначені кредити перезараховують у встановленому порядку на основі академічної довідки.

Офіційний телеграм-канал Відділу академічної мобільності КПІ ім. Ігоря Сікорського, що є структурним підрозділом ДНВР - https://t.me/kpimobility.