Освітні програми

Кафедра Штучного інтелекту здійснює навчання студентів за спеціальністю 122 - Комп`ютерні науки.

 Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти"Системи і методи штучного інтелекту"Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти"Системи і методи штучного інтелекту"
спеціальність122 Комп`ютерні науки122 Комп`ютерні науки
галузь знань12 Інформаційні технології12 Інформаційні технології
кваліфікаціябакалавр з комп`ютерних наукмагістр з комп`ютерних наук

Освітньо-професійні програми орієнтовані на отримання студентом ґрунтовної системи знань та підготовки професіоналів у відповідності до сучасних тенденції в сфері штучного інтелекту.

Особливістю освітньо професійної програми як магістерського так і бакалаврського рівня є викладання сучасних дисциплін спрямованих на побудову та використання сучасних технологій, машинного навчання, та самонавчання, глибокого навчання, згорткових нейронних мереж, генетичних алгоритмів, інтелектуального аналізу великих даних та методів штучного інтелекту. Студенти вчаться вирішувати такі прикладні задачі штучного інтелекту, як розпізнавання зображень та мовної інформації, автоматичної класифікації, прогнозування та передбачення в різних сферах, побудова розумних міст, інтелектуального транспорту, медичної експрес-діагностики, аналізу ризику банкрутства корпорацій та банків тощо.

Перевагою освітньо-професійних програм є те що випускники компетентні розв`язувати складні спеціалізовані задачі, практичні проблеми чи задачі дослідницького характеру у сфері комп’ютерних наук, що передбачають застосування теорій та методів, інформаційних технологій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Триває  обговорення  освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти "Системи і методи штучного інтелекту".