Працевлаштування

У Стратегії розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського вказано, що обов’язковим є залучення роботодавців та реалізація їх в освітньому процесі. ЗВО запрошує роботодавців до участі у Ярмарку вакансій. На Ярмарку представлені компанії, які зацікавлені у працевлаштуванні фахівців. У КПІ ім. Ігоря Сікорського відбуваються: зустрічі здобувачів із випускниками ЗВО, які вже працюють і є зацікавленими у співпраці представниками від організацій; різні форуми та зустрічі з представниками закордонних організацій, асоціацій. Такі зустрічі дають можливість краще зрозуміти потреби роботодавців щодо компетентностей випускників та можливостей їх у майбутньому працевлаштуванні, також випускники ЗВО надають корисні поради.

В університеті функціонує відділ практики та працевлаштування, який здійснює контроль та підведення підсумків працевлаштування випускників; готує статистичну інформацію, яка аналізується на засіданнях Методичної та Вченої рад університету. В КПІ діє Центр розвитку кар’єри, до якого звертаються випускники з пропозиціями актуальних вакансій.

Взаємодія з роботодавцями має системний характер. НН ІПСА та кафедра співпрацюють з такими роботодавцями як Інститут телекомунікаційних систем НАНУ, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ, СЦД-Україна, ЕПАМ Системз, ДП «Держреєстри України», Samsung, ІТ-Асоціація України тощо.

Основними роботодавцями для випускників кафедри є установи та заклади МОН України та НАН України, міжнародні та вітчизняні ІТ-компанії, аналітично-інформаційні інституції, банки, державні установи. Цілі навчання полягають у підготовці професіоналів, здатних до самостійної науково-дослідницької, виробничо-технологічної та організаційно-управлінської діяльності. Відповідні цілі та програмні результати навчання за повністю відображають тенденції розвитку спеціальності на ринку праці. ІТ-компанії зацікавлені у підготовці професіоналів, здатних розробляти та обслуговувати системи штучного інтелекту та інтелектуальні системи прийняття рішень, розробляти методи машинного навчання та самонавчання, включаючи методи глибокого навчання (Deep Learning), розробляти математичні моделі та методи інтелектуального аналізу даних, розробляти та використовувати алгоритми розпізнавання зображень та мовних сигналів в системах розпізнавання образів, проектувати та супроводжувати бази даних та знань.

Випускники останніх років працюють в провідних компаніях: EPAM Systems, ThetaRay, Samsung, N-iX, Geotab, Erbis, Genesis та інших, банківських і фінансових установах, державних і наукових установах.