Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти “Комп’ютерні науки”

2024/2025 н.р. (денна форма навчання)

2024/2025 н.р. (вечірня форма навчання)