Освітні програми

Кафедра Штучного інтелекту здійснює навчання студентів за спеціальністю 122 - Комп`ютерні науки, поточна освітньо-професійна програма  "Системи і методи штучного інтелекту".

Освітньо-професійна програма"Системи і методи штучного інтелекту".

Термін навчання в бакалавріаті: 3 роки і 10 місяців

Навчання на кафедрі штучного інтелекту передбачає вивчення таких базових предметів як математичний аналіз, теорія ймовірностей, лінійна алгебра, об’єктно-орієнтоване програмування та інші. За професійним напрямком викладаються такі предмети як системи баз даних, вступ до інтелектуального аналізу даних, технології розподілених систем і паралельних обчислень та інше.

Під час навчання на кафедрі штучного інтелекту студенти набувають знань та вмінь для розв’язку складних алгоритмічних задач, аналізу великих масивів даних, створенню складних систем для аналізу зображень, відео чи текстів, медичних діагностичних систем. Метою програми є підготувка фахівців, які зможуть проектувати системи штучного інтелекту, аналізувати великих обсягів даних, розробляти алгоритми обробки зображень, аудіо, відео та текстів.

На останніх курсах студенти розв’язують практичні, актуальні прикладні задачі реалізуючі отримані навички та набувають практичного досвіду. Можуть брати участь в наукових проектах світового центру даних, який співпрацює з великою кількістю дослідницьких і наукових організацій в Україні та за кордоном. У результаті навчання молоді спеціалісти будуть знати основні методи подання та використання знань, застосовувати методи виводу на фреймових та сіткових структурах; Працювати з сучасними програмними та інструментальними засобами для проектування систем штучного інтелекту.

Кафедра орієнтована на створення доброзичливого та творчого середовища як для викладачів так і для студентів. Під час навчання студент може сам обирати власну траєкторію освіти вибираючи освітні компоненти з каталогу вибіркових дисциплін. Таким чином він може спробувати себе в різних напрямках чи зосередитися на чомусь одному. На ІПСА відчутня сильна студентська підтримка, функціонує потужний інститут кураторства, коли з перших днів навчання студент не залишається наодинці, а отримає інформаційну підтримку з багатьох питань.

Кафедра штучного інтелекту забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти першого (бакалавр), другого (магістр) та третього (доктор філософії) рівнів.

Відгуки рецензії стейкхолдерів