Магістр. Правила прийому та подача документiв

Одна з основних задач Навчально-науково комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» — це підготовка нової генерації системних аналітиків, висококваліфікованих кадрів, здатних вирішувати складні міждисциплінарні проблеми розвитку держави.

Вступ регламентується правилами прийому КПІ ім. Ігоря Сікорського:Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2023 році.

Для вступу необхідно скласти такі випробування:

Іноземна мова у формі ЄВІ. (ЄВІ – Єдиний вступний іспит – це тестування з іноземної (англійської, німецької, французької або іспанської) мови)

Реєстрація заяв на участь в єдиному вступному іспиті (ЄВІ) Дати 8 травня - 31 травня 2023

Конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (далі – КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7 розраховується за формулою:

КБ = 0,2 Ч П1 + 0,2 Ч П2 + 0,6 Ч П3,

  • де П1 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ;
  • П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ;
  • П3 – оцінка фахового

Обсяги держзамовлення в магістратуру ІПСА 2022:

122 Комп'ютерні науки. Системи і методи штучного інтелекту

ОПП денна, місць: 24

ОПП заочна, місць: 0

ОНП, місць: 10 на всі напрямки КН

Документи:

Особи, яким надійшло повідомлення в особистому електронному кабінеті вступника про отримання рекомендації до зарахування на місця державного замовлення (які отримали інформацію з офіційного вебсайту Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського https://pk.kpi.ua), у строк, визначений для виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення мають підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису або особисто у відбірковій комісії Крім того, вступник має подати копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці) та документ про раніше здобуту освіту (в разі, якщо такий документ виданий до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення) з накладанням кваліфікованого електронного підпису через сайт https://anketa.kpi.ua або особисто у відбірковій комісії.

Для оформлення студентського квитка, крім вищезназначених документів, вступник має подати такі документи з накладанням кваліфікованого електронного підпису через сайт https://anketa.kpi.ua або особисто у відбірковій комісії:

  • витяг з реєстру територіальної громади з вказаним місцем реєстрації;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Перелік документів для вступу у КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Для вступу на місця:

  • держзамовлення мінімальний конкурсний бал - 130.000
  • що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб мінімальний конкурсний бал - 100.000
  • Обсяги державного замовлення освітнього ступеня магістра на основі здобутого раніше рівня вищої освіти в 2022 році, денна форма навчання складає.
  • Вартість одного року навчання 2023-2024 - 47900 грн Детальніше на сайті КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Освітні програми 122 "Комп'ютерні науки":

Розклад роботи атестаційної комісії ІПСА

Правила проведення кваліфікаційного фахового випоробування

Посилання

Консультація ОНП "Компютерні науки"

Посилання: https://us02web.zoom.us/rec/share/8z27ChR3Ik6MvPQbA01VGwbMQO2Yr-Wd1l7SHoHbsWLLMrKFel6y6RI10g_00vhF.Km4aPeJ66P6eNl45

Код: p+Q@AsZ3

Результати кваліфікаційних фахових випробувань

Виникли питання: