ДОКУМЕНТАЦІЯ

Регламент організації і проведення захистів кваліфікаційних робіт та атестаційних екзаменів в дистанційному режимі

Завантажити

Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Завантажити

Рекомендації до структури та змісту кваліфікаційних робіт здобувачів ступеня бакалавра та магістра

Завантажити

Щоденник Наукової Практики

Завантажити

Рамка (зразок)

Завантажити

Правила оформлення звітів у сфері науки і техніки (ДСТУ 3008:2015)

Завантажити

Титульна сторінка магістерської дисертації ОНП (зразок)

Завантажити

Титульна сторінка магістерської дисертації ОПП (зразок)

Завантажити

Завдання на магістерську дисертацію ОНП (зразок)

Завантажити

Завдання на магістерську дисертацію ОПП (зразок)

Завантажити

Відгук наукового керівника магістерської дисертації

Завантажити

Рецензія на магістерську дисертацію

Завантажити