ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

"Системи і методи штучного інтелекту"

Детальніше

Самооцінювання ОПП "Системи і методи штучного інтелекту"

 • Ступінь - магістр
 • Кваліфікація - магістр з комп’ютерних наук
 • Термін навчання - 1 рік 4 місяці

Мета освітньої програми - підготовка професіоналів здатних до самостійної науково-дослідної , виробничотехнологічної та організаційно-управлінської діяльності в інтелектуальних системах прийняття рішень в різних галузях, системах та технологіях штучного інтелекту та великих базах даних та їх застосування в системах розпізнавання зображень та мовних сигналів, прогнозуванні та інтелектуальному аналізі даних (Big Data Mining). Мета освітньої програми відповідає стратегії розвитку КПІ ім.. Ігоря Сікорського на 2020-2025 роки щодо формування суспільства майбутнього на засадах концепції сталого розвитку.

Програма базується на широкому застосуванні сучасних методів та технологій обчислювального інтелекту нейронних мереж, нечітких нейронних мереж, машинного навчання, та самонавчання, глибокого навчання, згорткових нейронних мереж, генетичних алгоритмів та еволюційного програмування, інтелектуального аналізу великих даних (Big Data Mining), Байєсівських мереж, в вирішенні прикладних задач штучного інтелекту, зокрема розпізнавання зображень та мовної інформації, автоматичної класифікації, прогнозування та передбачення в різних сферах, розумних міст, інтелектуального транспорту, медичної експресдіагностики, аналізу ризику банкрутства корпорацій та банків тощо.

Особливості програми:

 • міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців з систем підтримки прийняття рішень та комп’ютерно-інтегрованих інтелектуальних технологій;
 • теоретичні основи технології штучного інтелекту базуються на двох основних компонентах: інтелектуальний агент та нейронні мережі;
 • об’єктом дослідження виступають технологічні процеси та системи організаційного управління в різних галузях промисловості, мікроекономічні системи, фінансово-економічні процеси в банківській та фінансовій сфері, системи класифікації та розпізнавання образів в техніці, медицині, соціології тощо;
 • залучення до викладання навчальних дисциплін фахівців з інших навчальних закладів та IT-компаній;
 • залучення до викладання навчальних дисциплін професіоналів-практиків, експертів в галузі штучного інтелекту, представників роботодавців;
 • проведення практики студентів на виробництвах галузі;
 • участь здобувачів вищої освіти у студентських наукових гуртках;
 • можливість викладання окремих курсів англійською мовою.

Рецензії-відгуки стейкхолдерів


ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

«Комп`ютерні науки»

Детальніше

Самооцінювання ОНП "Комп`ютерні науки"

 • Ступінь - магістр
 • Кваліфікація - магістр з комп’ютерних наук
 • Термін навчання - 1 рік 9 місяців

Мета освітньої програми - підготовка професіоналів, здатних застосовувати алгоритмічні принципи в моделюванні, проєктуванні, розробці та супроводі інформаційних систем і технологій в галузі комп`ютерних наук на основі широкої поглибленої фундаментальної підготовки та здатності швидкого самостійного освоєння нових знань, технологій і систем. Мета освітньої програми відповідає стратегії розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2020-2025 роки щодо формування суспільства майбутнього на засадах концепції сталого розвитку та фундаменталізації підготовки фахівців.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації - використання новітніх концепцій і моделей сучасної теорії і практики побудови математичного, програмного та апаратного забезпечення комп`ютерних систем для підготовки науково-педагогічних кадрів.

Особливості програми - залучення до викладання навчальних дисциплін фахівців з інших навчальних закладів та IT-компаній, професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців.

Цілі і контент освітньої програми відповідають

 • концептуальним положенням стратегії розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського, зокрема, забезпеченню міждисциплінарності, системності, комплексності підготовки і гармонізації взаємодії університету з ринком праці;
 • врахуванню не лише нинішнього, а й майбутнього стану розвитку наук, технологій та виробництва;
 • створенню за рахунок поєднання науки, передової освіти та бізнесу умов для інноваційного прориву за напрямами, де КПІ ім. Ігоря Сікорського має потужні напрацювання.

Рецензії-відгуки стейкхолдерів