Наукові школи

У ННІПСА діють такі наукові групи

  • «Гібридні нейронні мережі глибокого навчання та їх застосування в прогнозування та медичній діагностиці» наукової школи «Сучасні технології та методи обчислювального інтелекту», керівник Зайченко Юрій Петрович;
  • «Математичне моделювання природних, технічних та соціо-економічних систем» наукової школи «Математичне моделювання», керівник Макаренко Олександр Сергійович;
  • «Нові нейромережові моделі» наукової школи «Нові принципи нейромереж», керівник Осауленко Вячеслав Миколайович;
  • «Прикладні геоінформаційні системи» однойменної наукової школи, керівник Самородов Євген Львович;
  • «Розробка теорії та методів, що засновані на методології сцепарного аналізу, методах поглибленої аналітики слабкоструктурованих даних, великих обсягів даних, та їх застосування до розв’язання міждисциплінарних задач різної природи» наукової школи «Розробка теорії та методів системного аналізу та їх застосування до розв’язання міждисциплінарних задач різної природи», керівник Панкратова Наталія Дмитрівна, у роботу яких залучено співробітників підрозділу.