Вибіркові дисципліни

Згідно  положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського  вибіркові навчальні дисципліни надають можливість:

  • побудувати індивідуальну траєкторію навчання;
  • ознайомитися з сучасним рівнем наукових досліджень у відповідній галузі знань;
  • поглибити професійну підготовку в межах обраної спеціальності та освітньої програми;
  • здобути додаткові результати навчання в межах формування загальних та/або фахових компетентностей.

Каталог  вибіркових дисциплін для магістрантів освітньо-професійної програми.

Каталог  вибіркових дисциплін для магістрантів освітньо-наукової програми.