ДОКУМЕНТАЦІЯ

Регламент організації і проведення захистів кваліфікаційних робіт та атестаційних екзаменів в дистанційному режимі

Завантажити

Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Завантажити

Рекомендації до структури та змісту кваліфікаційних робіт здобувачів ступеня бакалавра та магістра

Завантажити

Рамка (зразок)

Завантажити

Правила оформлення звітів у сфері науки і техніки (ДСТУ 3008:2015)

Завантажити

Календарний план-графік виконання дипломного проєкту (зразок)

Завантажити

Титул дипломної роботи бакалавра (зразок)

Завантажити

Завдання на дипломну роботу – бакалаври

Завантажити

Завдання на дипломний проєкт – бакалаври

Завантажити

Відгук керівника дипломної роботи

Завантажити

Відгук керівника дипломного проєкту

Завантажити

Рецензія на дипломну роботу

Завантажити

Рецензія на дипломний проєкт

Завантажити

Література:

Коваленко, А. Є. Бакалаврська кваліфікаційна робота: виконання, оформлення та захист [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 124 «Системний аналіз» / А. Є. Коваленко, П. І. Бідюк ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,59 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 180 c. :
Завантажити

Бакалаврська кваліфікаційна робота. Організація виконання і захисту, вимоги до структури, змісту та оформлення [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньо–професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем в енергетиці» спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Коваль О. В., Недашківський О. Л., Федорова Н. В., Гусєва І. І., Мінералова В. О. – Електронні текстові дані (1 файл: 781,44 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 39 с.
Завантажити

Бакалаврська робота: підготовка матеріалів до захисту [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавр з освітньо-професійної програми “Цифрові технології в енергетиці” зі спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С. І. Шаповалова, А. І. Онисько. – Електронні текстові дані (1 файл: 1.31 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 30 с.
Завантажити