Практика магістрів освітньо-професійної програми

Під час проходження практики студенти виконують завдання, пов’язані з вирішенням наукових, практичних та інженерних задач у сфері комп’ютерних наук та штучного інтелекту (зокрема побудова та використання сучасних технологій машинного навчання та самонавчання, глибокого навчання, згорткових нейронних мереж, генетичних алгоритмів, інтелектуального аналізу великих даних та методів штучного інтелекту):

  • виявлення потреб потенційних замовників щодо автоматизації обробки інформації;
  • проєктування архітектурних рішення інформаційних та комп’ютерних систем різного призначення;
  • створення нових алгоритмів розв’язування задач у сфері комп’ютерних наук, оцінювання їх ефективності та обмежень їх застосування;
  • тестування програмного забезпечення;
  • розроблення та використання алгоритмів розпізнавання зображень та мовних сигналів в системах розпізнавання образів та класифікації в різних предметних областях,

беруть участь у проєктних та супроводжувальних роботах. Таким чином, бази практики мають відповідати таким критеріям як використання сучасних, передових технологій та засобів у сфері комп’ютерних наук та штучного інтелекту; наявність кваліфікованих кадрів, що мають досвід вирішення інженерних задач та здатні якісно супроводжувати дослідницьку роботу студентів.

Терміни проходження практики

Силабус освітнього компонента «Практика»

Детальніше щодо практики магістрів на веб-ресурсі Відповідального за практики студентів і здобувачів

Науково-дослідна практика магістрів освітньо-наукової програми

Протягом проходження практики студенти виконують завдання, пов’язані з вирішенням науково-дослідних задач у сфері комп’ютерних наук та штучного інтелекту (зокрема, застосування технологій обчислювального інтелекту та інтелектуального аналізу даних: нейронні мережі, нечіткі нейронні мережі, нейронні мережі глибокого навчання, методи машинного навчання для проєктування та адаптації інтелектуальних систем прийняття рішень в різних предметних сферах), беруть участь у науково-дослідних, проектних та супроводжувальних роботах. Таким чином, бази для науково-дослідної практики мають відповідати одразу кільком критеріям:

  • - наукова спрямованість підприємства чи організації;
  • - використання сучасних, передових технологій та засобів у сфері комп’ютерних наук та штучного інтелекту;
  • - наявність кваліфікованих кадрів, що мають досвід вирішення науково-дослідних задач та здатні якісно супроводжувати дослідницьку роботу студентів.

Тому серед баз науково-дослідної практики – як наукові та науково-дослідні установи, так і комерційні організації, що працюють в області ІТ, деякі з яких наведено нижче.

Терміни проходження практики

Силабус освітнього компонента «Науково-дослідна практика»

Детальніше щодо науково-дослідної практики на веб-ресурсі Відповідального за практики студентів і здобувачів

Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку (СЦД-Україна) працює в Україні з 2006 року в якості повноправного члена Світової системи даних (ССД) Міжнародної наукової ради (МНР). СЦД-Україна спеціалізується на проведенні міждисциплінарних досліджень складних систем різної природи, входить до складу Відділення інформатики НАН України. Діяльність СЦД-Україна зосереджено на механізмах доступу української наукової спільноти до глобальних інформаційних ресурсів МНР в галузі наук про Землю, планетарної і космічної фізики та відповідних суміжних дисциплін, а також збору і зберігання глобальних і регіональних даних для проведення досліджень в галузі сталого розвитку та ухвалення управлінських рішень. Діяльність СЦД-Україна охоплює: підтримку прийняття рішень для вирішення довгострокових проблем розвитку суспільства з точки зору його стійкості; інформаційну підтримку оцінок перспектив і реалізації концепції сталого розвитку в галузі вищої освіти, бізнесу і політики.

ТОВ «Самсунг РнД Інститут Україна» є одним з найвідоміших провідних науково-дослідних центрів у сфері ІТ, які діють у столиці України. Цей R&D центр всесвітньо відомої корпорації «Самсунг» має на своєму рахунку чимало успішних впроваджених досліджень та реалізованих проектів, і давно підтримує співробітництво з провідними технічними закладами вищої освіти, серед яких і КПІ ім. Ігоря Сікорського із наявною спільною науково-дослідною лабораторією «Самсунг-КПІ» для виконання досліджень. Київський R&D центр «Самсунг» пропонує студентам, що направляються на практику, участь у цікавих та інноваційних дослідженнях та експериментах, які базуються на використанні найсучасніших ІТ-технологій. В процесі дослідницьких робіт студентів супроводжують «ментори» з кола висококваліфікованих спеціалістів центру.

EPAM Україна. З 1993 року EPAM допомагає світовим лідерам проєктувати, розробляти і впроваджувати програмне забезпечення, яке змінює світ. Починаючи з 2005 року, компанія EPAM Україна пропонує свою експертизу в області інжинірингу та розробки продуктів, допомагаючи своїм клієнтам успішно вирішувати найскладніші бізнес-задачі й ефективно керувати процесом цифрової трансформації від початку до кінця. Студенти протягом практики отримують передові знання в галузі комп’ютерних наук та створення програмного забезпечення для найширшого кола задач, застосування навичок в сфері штучного інтелекту для реалізації наукових досліджень.