ШАПОВАЛ Наталія Віталіївна

старший викладач кафедри штучного інтелекту

WoS ResearcherID  JPX-9020-2023

Науковий напрям: комп`ютерний зір, згорткові нейронні мережі, штучний інтелект

Освіта: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» ННІПСА, 2010 р., спеціальність: інтелектуальні системи прийняття рішень, кваліфікація: аналітик-систем

Науковий ступінь: к.т.н., 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту, тема дисертації: Система підтримки прийняття рішення щодо кредитування фізичних осіб за допомогою нейронних мереж в умовах невизначеності інформації; Диплом кандидата наук ДК № 036085, виданий 12.05.2016

Вчене звання:

Підвищення кваліфікації (за останні 5 років, вибірково):

  • НМК «Інститут післядипломної освіти» КПІ ім. Ігоря Сікорського «Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності»з 07.06.2022 по 12.07.2022, 108 год, 3.6 кр.
  • SoftServe Academy,Tech Summer Bootcamp for Teachers26.07.2023-01.09.2023, 10 год, 0.3 кр.
  • Сертифікат 764495e61adc4739a5bebc445b61b3c9 Національне агентство з питань запобігання корупції «Основи антикорупції для всіх і кожного» 05.12.2023, 15 годин, 0,5 кр.

Наукові публікації (вибірково):

  • RUSAKOVA, L.; SHAPOVAL, N. The method of the real-time human detection and tracking. Artificial intelligence, 2023, 1: 66-73
  • SHAPOVAL, Nataliia. TSK Fuzzy Neural Network Use for COVID-19 Classification. Electronics and Control Systems, 2022, 1.71: 50-54

Навчальні посібники (вибірково):

  • Методи та системи штучного інтелекту. Комп’ютерний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Системи і методи штучного інтелекту» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Шаповал Н.В.. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 45 с. (Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол No 4 від 19.01.2023 р.) за поданням Вченої ради Навчально‐наукового інституту прикладного системного аналізу (протокол No 4 від 19.12.2022 р.))
  • Розпізнавання образів. Комп’ютерний практикум [Електронний ресурс]: навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Системи і методи штучного інтелекту» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Шаповал Н.В.. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 44 с. (Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол No 4 від 19.01.2023 р.) за поданням Вченої ради Навчально‐наукового інституту прикладного системного аналізу (протокол No 4 від 19.12.2022 р.))