ПИШНОГРАЄВ Іван Олександрович

Заступник зав. кафедри, відповідальний за наукову роботу на кафедрі

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри штучного інтелекту

Scopus ID  56656533400
WoS ResearcherID  H-8128-2017
Google Scholar ID  9qVlOVYAAAAJ

Науковий напрям: Моделювання поведінки складних соціально-економічних систем, аналіз данних, регресійний аналіз, дослідження глобальних безпекових процесів

Освіта: Національний технічний університет України “Київський Політехнічний Інститут”, 2012 р., спеціальність – "Прикладна математика", кваліфікація - інженер-математик.

Науковий ступінь: Кандидат фізико-математичних наук, тема дисертації: "Оптимальне керування та мінімаксне оцінювання для параболо-гіперболічних рівнянь з нелокальними точковими крайовими умовами", диплом ДК № 040012 від 13.12.2016

Вчене звання: Доцент по кафедрі математичного моделювання економічних систем; атестат доцента АД № 002300 від 23.12.2019

Підвищення кваліфікації (за останні 5 років, вибірково):

  • Літня школа в Українському католицькому університеті «Lviv Data Science Summer School 2023» 06/08/2023-11/08/2023, 30 годин, 1 кр.
  • Cвідоцтво № 02070921/008327-24, Міжнародні проєкти: написання, подання, виконання, від 25.01.2024, 108 годин, 3,6 кр.
  • Cвідоцтво ПК № 02070921/008459-24, Міжнародні проєкти: написання, подання, виконання, від 28.03.2024, 108 годин, 3,6 кр.

Наукові публікації (вибірково):

  • Zgurovsky M., Kravchenko M., Boiarynova K., Ilyash O., Kopishynska K., Pyshnograiev I. Analysis of the impact of Russia’s military invasion of Ukraine on the energy independence of European countries. System research and information technologies, No. 2 (2022). Р. 7-31. https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2022.2.01
  • Michael Zgurovsky, Maryna Kravchenko, Ivan Pyshnograiev, and Maria Perestyuk MODELING OF THE INTERCIVILIZATION FAULT EFFECT ON THE CONFLICT INTENSITY THROUGHOUT THE WORLD. Системні дослідження та інформаційні технології. № 4. 2021. http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/251997
  • Michael Zgurovsky and Ivan Pyshnograiev. STUDY OF SECURITY TRENDS OF THE GLOBAL SOCIETY BASED ON INTELLIGENT DATA ANALYSIS. Системні дослідження та інформаційні технології. № 3. 2022. DOI: https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2022.3.01
  • M. Zgurovsky, K. Yefremov, S. Gapon, I. Pyshnograiev. RESEARCH OF FOOD SECURITY PROBLEMS OF THE WAR-TORN REGIONS OF UKRAINE USING GEOMATICS METHODS. Системні дослідження та інформаційні технології. № 1. 2023. DOI: https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2023.1.01

Монографії (вибірково):

  • Форсайт розвитку оборонно-промислового комплексу України на часовому горизонті 2021–2030 роки / наук. керівник проєкту акад. НАН України М. З. Згуровський // Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку; Інститут передових оборонних технологій КПІ ім. Ігоря Сікорського; Інформаційно-аналітичний центр КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. – 148 с. http://wdc.org.ua/sites/default/files/KPI-WDC-IADT_FORESIGHT-2021-UA.pdf
  • Капустян В.Е., Пышнограев И.А. Оптимальное управление и минимаксное оценивание для параболо-гиперболических уравнений с нелокальными краевыми условиями: монография / В.Е. Капустян, И.А. Пышнограев. - К. : КПИ им. Игоря Сикорского, 2020. - 154 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42241