КОТ Анатолій Тарасович

асистент кафедри штучного інтелекту

Scopus ID  57219503223
WoS ResearcherID  AAA-5984-2020
Google Scholar ID  cM0CAo0AAAAJ

Науковий напрям: прогнозування, штучний інтелект

Освіта: Національний технічний університет України “Київський Політехнічний Інститут”, 2017 р., спеціальність – «Компʼютеризовані та робототехнічні системи", кваліфікація - Аналітик компʼютерних систем.

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Підвищення кваліфікації (за останні 5 років, вибірково):

Наукові публікації (вибірково):

  • О. І. Чумаченко, А.Т. Кот. Структурно-параметричний синтез ансамблів гібридних нейронних мереж. Електроніка та системи управління. Видавництво “Освіта України”. Том 4 (54), с. 81-88. 2017. DOI: 10.18372/1990-5548.54.12323 http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/ESU/article/view/12323
  • О. І. Чумаченко, А.Т. Кот, О.О. Войтюк. Інтелектуальна система діагностики патології щитовидної залози. Електроніка та системи управління. Видавництво “Освіта України”. Том 3 (57), с, 24-29. 2018. DOI: 10.18372/1990-5548.57.13228 http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/ESU/article/view/13228
  • О. І. Чумаченко, А.Т. Кот. Модуль нейронних мереж. Електроніка та системи управління. Видавництво “Освіта України”. Том 2(56), с. 64-68. 2018. DOI: 10.18372/1990-5548.56.12937 http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/ESU/article/viewFile/12937/17800
  • V. M. Sineglazov, A. T. Kot. Computer-Aided Design of Hybrid Power Systems of Ukraine. Електроніка та системи управління. Видавництво “Освіта України”. N 3(61), pp. 43–49. 2019. DOI:10.18372/1990-5548.61.14219 http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/ESU/article/view/14219/0
  • Chumachenko, O.I., Riazanovskiy, K.D., Kot, A.T. Analysis of the modular topology of hybrid neural networks. CEUR Workshop Proceedings. 2019. ISSN: 16130073 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219503223