ДЖИГИРЕЙ Ірина Миколаївна

в. о. завідувачки кафедри штучного інтелекту

кандидат технічних наук, доцент кафедри штучного інтелекту
завідувачка навчально наукової лабораторії моніторингу довкіллєвої сталості
Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку

Scopus ID  22233812100
WoS ResearcherID  I-1057-2017
Google Scholar ID  opQ-XEcAAAAJ

Науковий напрям: оцінювання довкіллєвої сталості

Освіта: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2003 р., спеціальність – «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва», кваліфікація – магістр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук, 05.17.21 «Технологія водоочищення», тема дисертації: «Синтез та оптимізація схем очищення стічних вод промислових підприємств»; диплом кандидата наук ДК №042629, виданий 11.10.2007

Вчене звання: доцент по кафедрі кібернетики хіміко-технологічних процесів; атестат доцента 12ДЦ №039795, виданий 03.09.2014.

Підвищення кваліфікації (за останні 5 років, вибірково):

 • Свідоцтво про підвищення кваліфікації; № реєстрації ПК 02070921/006139-20; НМК ІПО,«Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle»;13/10/20-02/12/20, 108 годин, 3,6 кр.
 • Свідоцтво про підвищення кваліфікації; № реєстрації ПК 02070921/007616-23; НМК ІПО,«Створення фото, відео, анімації для підтримки навчання»;28/11/22-13/01/23, 108 годин, 3,6 кр.
 • Сертифікат Prometheus 8daa6b7878704d75918f4c9a42deac80 ПР ООН,"Як діяти далі: Державним службовцям про сталий розвиток";26/01/2023, 40 годин, 1,3 кр.
 • Сертифікат c8812132c62842b4b07b6ea5cdde0af0 Національне агентство з питань запобігання корупції"Основи антикорупції для всіх і кожного" 25.10.2023, 15 годин, 0,5 кр.

Наукові публікації (вибірково):

 • Nayev, S., Dzhygyrey, I., Yefremov, K., Pyshnograiev, I., Boldak, A., Gapon, S. (2023). Scenario Modelling in the Context of Foresight Studies. In: Zgurovsky, M., Pankratova, N. (eds) System Analysis and Artificial Intelligence. Studies in Computational Intelligence, vol 1107. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-37450-0_23
 • M. Zgurovsky, K. Yefremov, I. Pyshnograiev, A. Boldak and I. Dzhygyrey, "Quality and Security of Life: A Cross-Country Analysis," 2022 IEEE 3rd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC), Kyiv, Ukraine, 2022, pp. 1-5, doi: 10.1109/SAIC57818.2022.9923006.
 • M. Zgurovsky, V. Putrenko, I. Dzhygyrey, A. Boldak, K. Yefremov, N. Pashynska, I. Pyshnograiev, S. Nazarenko, "Parameterization of Sustainable Development Components Using Nightlight Indicators in Ukraine," 2018 IEEE First International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC), Kyiv, UKraine, 2018, pp. 1-5, doi: 10.1109/SAIC.2018.8516726.
 • J. Jeżowski, G. Poplewski, I. Dzhygyrey. Optimal wastewater network design. Advances in Process System Engineering. Vol. 3. Recent Advances in Sustainable Process Design and Optimization; eds D. C. Y. Foo, M. M. El-Halwagi, and R. R. Tan, Recent advances in sustainable process design and optimization. Hackensack, Nj: World Scientific, 2012. pp. 311-347, 792-796. http://dx.doi.org/10.1142/7276
 • G. Statyukha, O. Kvitka, I. Dzhygyrey, and J. Jeżowski, “A simple sequential approach for designing industrial wastewater treatment networks,” Journal of Cleaner Production, vol. 16, no. 2, pp. 215–224, Jan. 2008, doi: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2006.09.002.

Монографії (вибірково):

 • Sustainable Development Analysis: Global and Regional Contexts / International Council for Science (ISC) and others; Scientific Supervisor of the Project M. Zgurovsky. — K.: Igor Sikorsky KPI, 2019. — P. 1. Global Analysis of Quality and Security of Life (2019). — 328 p.
 • Sustainable Development Analysis: Global and Regional Contexts / International Council for Science (ISC) and others; Scientific Supervisor of the Project M. Zgurovsky. — K. : Igor Sikorsky KPI, 2019. — P. 2. Ukraine in Sustainable Development Indicators (2018). — 112 p.
 • Foresight and construction of the strategies of socio-economic development of Ukraine on mid-term (up to 2020) and long-term (up to 2030) time horizons / Scientific advisor of the project acad. of NAS of Ukraine M. Zgurovsky // ICSU; Committee for the System Analysis of the Presidium of NAS of Ukraine; National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»; IASA MES of Ukraine and of NAS of Ukraine; WDC-Ukraine; Agrarian Superstate Foundation. — 2nd ed. — Kyiv : NTUU «Igor Sikorsky KPI», Publ. house «Polytechnica», 2016. — 184 p.
 • Foresight of Ukrainian Economy: mid-term (2015–2020) and long-term (2020–2030) time horizons / T. Bojko, I. Dzhygyrey et al; scientific advisor of the project acad. Of NAS of Ukraine M. Zgurovsky // ICSU; Committee for the System Analysis of the Presidium of NAS of Ukraine; National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute»; IASA of NAS of Ukraine and MES of Ukraine; WDC-Ukraine. — 2nd ed. — Kyiv: NTUU «KPI», Publ. House «Polytechnica», 2016. — 136 p.

Навчальні посібники (вибірково):

 • Foundations of sustainable development. Common issues of sustainable development. Seminar class [Electronic resource] : a study aid for master’s degree applicants in educational programs «Electronic micro- and nanosystems and technologies» and «Micro- and nanoelectronics» of specialty 176 «Micro- and nanosystem engineering» / Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute ; comp. Dzhygyrey I. M., Verlan A. A. – Electronic text data (1 file: 7,44 MB). - Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2023. - 58 p. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/57848
 • Сталий інноваційний розвиток. Вебзастосунок ArcGIS Online [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В. В. Путренко, І. М. Джигирей. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,63 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 44 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47700
 • Сталий інноваційний розвиток. Аналіз, моделювання і прогнозування розвитку суспільства. Візуалізація показників сталого розвитку [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. І. М. Джигирей. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,15 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 28 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47699
 • Основи інженерії та технології сталого розвитку. Оцінювання життєвого циклу продукційних систем [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. І. М. Джигирей. – Електронні текстові данні (1 файл: 809,51 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 47 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/37717
 • Спеціальні розділи математики. Статистичний аналіз даних у середовищі STATISTICA [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», спеціалізації «Комп’ютерно-інтегровані технології сталих хімічних виробництв» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І. М. Джигирей, Д. М. Складанний. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,41 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 74 с.