Наукові напрямки

 • Джигирей Ірина Миколаївна - Оцінювання довкіллєвої сталості, Сталий інноваційний розвиток, Основи інженерії та технології сталого розвитку
 • Комариста Богдана Миколаївна - Екологічна безпеки та оцінювання сталого розвитку, Основи інженерії та технології сталого розвитку
 • Пишнограєв Іван Олександрович - Аналіз даних, нейронні мережі, дослідження операцій, оптимальне керування, сталий розвиток, моделювання складних систем, глобальна безпека, дослідження конфліктів
 • Гуськова Віра Геннадіївна - Прогнозування, математичне моделювання із застосуванням інтелектуального аналізу даних
 • Шаповал Наталія Віталіївна - Обробка зображень та відео, Методи створення сегментаційних масок зображень, Нечіткі нейронні мережі, Система підтримки прийняття рішення
 • Чумаченко Олена Іллівна - Структурно-параметричний синтез гібридних нейронних мереж
 • Данилов Валерій Якович - Використання алгоритмів навчання з підкріпленням, системний аналіз, глибоке навчання
 • Коваленко Анатолій Єпіфанович - Теорія інформації і кодування
 • Кухарєв Сергій Олександрович - Дослідження завантаженості мережевих елементів, Класифікація хмар на зображеннях за допомогою глибоких нейронних мереж, Розпізнавання мови з використанням спектрограм та глибинного навчання, Розв’язання задачі заповнення пропусків даних альтернативними методами
 • Бендюг Владислав Іванович - Основи інженерії та технології сталого розвитку, Проектування програмних доданків, Сталий інноваційний розвиток
 • Жиров Олександр Леонідович - Використання темпоральних згорткових нейронних мереж в системах прогнозування, Нейромережевий вибір найкращої моделі прогнозування, СППР та системи прогнозування
 • Стулей Володимир Анатолійович - Модель оцінювання очікуваних кредитних збитків, Модель впливу макроекономічних факторів, Модель впливу фінансового левериджу