Список аспірантів кафедри ШІ

КІ-01ф

Гаврилович Марія Павлівна

Верифікація користувача методами глибокого навчання на основі поведінкових та біометричних характеристик

Науковий керівник: проф. Данилов В.Я., д.т.н., проф. каф. ШІ

КІ-21ф

Андросов Дмитро Васильович

Рекомендаційна система на основі нейронних мереж та динамічних вкладень графіків

Науковий керівник: проф. Недашківська Н.І., д.т.н, проф. каф.ММСА

Клановець Олександр Володимирович

Транзитивний transfer learning в задачах обробки зображень

Науковий керівник: проф. Чумаченко О.І., д.т.н, проф. каф. ШІ

Лесогорський Кирило Сергійович

Гібридні методи напівкерованого навчання

Науковий керівник: проф. Синєглазов В.М., д.т.н, проф. каф. ШІ

Осадчий Олег Олегович

Визначення психічного стану людей з використанням методів штучного інтелекту

Науковий керівник: доц. Пишнограєв І.О., к.ф.-м.н., доц. каф. ШІ

Панібратов Роман Сергійович

Система підтримки прийняття рішень для аналізу і прогнозування актуальних процесів

Науковий керівник: проф. Бідюк П.І., д.т.н., проф. каф. ММСА

Прозур Віталій Олександрович

Застосування генеративно-змагальних нейронних мереж для виявлення аномалій

Науковий керівник: проф. Данилов В.Я., д.т.н., проф. каф. ШІ

Рязановський Кирило Денисович

Методи напівкерованого навчання в задачі сегментації з використанням ансамблів

Науковий керівник: проф. Чумаченко О.І., д.т.н, проф. каф. ШІ

КІ-31ф

Катруша Олександр Миколайович

Методи і моделі машинного навчання для розв’язання задач інтелектуальної обробки гідроакустичних даних

Науковий керівник: доц. Єфремов К.В., к.т.н., доц. каф. ШІ

Нікітін Владислав Олегович

Система діагностики меланоми глибокими нейронними мережами

Науковий керівник: проф. Данилов В.Я., д.т.н., проф. каф. ШІ

Савенко Ілля Михайлович

Інтелектуальні системи обробки природної мови на основі трансформерів

Науковий керівник: проф. Синєглазов В.М., д.т.н, проф. каф. ШІ

КІ-в31ф

Челкован Віктор Іванович

Інтелектуальна система прийняття рішень на різних рівнях управління

Науковий керівник: проф. Синєглазов В.М., д.т.н, проф. каф. ШІ

Чинник Петро Анатолійович

Детекція аномалій за допомогою квантових обчислень

Науковий керівник: проф. Синєглазов В.М., д.т.н, проф. каф. ШІ