Список аспірантів кафедри ШІ

Силабус освітнього компонента «Педагогічна практика»

КІ-01ф

Гаврилович Марія Павлівна

Науковий керівник: проф.Данилов В.Я. д.т.н., проф. каф. ШІ

КІ-21ф

Андросов Дмитро Васильович

Рекомендаційна система на основі нейронних мереж та динамічних вкладень графіків

Науковий керівник: проф.Недашківська Н.І., д.т.н, доц. каф.ММСА

Клановець Олександр Володимирович

Транзитивний transfer learning в задачах обробки зображень

Науковий керівник: проф. Чумаченко О.І., каф. ШІ

Лесогорський Кирило Сергійович

Гібридні методи напівкерованого навчання

Науковий керівник: проф.Синєглазов В.М., каф ШІ

Осадчий Олег Олегович

Визначення психічного стану людей з використанням методів штучного інтелекту

Науковий керівник: доц. Пишнограєв І.О., каф.ШІ

Панібратов Роман Сергійович

Система підтримки прийняття рішень для аналізу і прогнозування актуальних процесів

Науковий керівник: проф.Бідюк П.І., д.т.н., проф. каф. ММСА

Прозур Віталій Олександрович

Застосування генеративно-змагальних нейронних мереж для виявлення аномалій

Науковий керівник: проф.Данилов В.Я. д.т.н., проф. каф. ШІ

Рязановський Кирило Денисович

Методи напівкерованого навчання в задачі сегментації з використанням ансамблів

Науковий керівник: проф. Чумаченко О.І., каф. ШІ