Наукові напрями

Науковими напрямами кафедри є:

 • Використання алгоритмів навчання з підкріпленням
 • Глибоке навчання
 • Математичне моделювання із застосуванням інтелектуального аналізу даних
 • Нейронні мережі, у т.ч. нечіткі нейронні мережі
 • Структурно-параметричний синтез гібридних нейронних мереж
 • Аналіз даних
 • Дослідження операцій
 • Моделювання складних систем
 • Оптимальне керування
 • Системи прогнозування
 • Системи підтримки прийняття рішення
 • Системний аналіз
 • Теорія інформації і кодування
 • Використання темпоральних згорткових нейронних мереж в системах прогнозування
 • Дослідження завантаженості мережевих елементів
 • Класифікація хмар на зображеннях за допомогою глибоких нейронних мереж
 • Методи створення сегментаційних масок зображень
 • Нейромережевий вибір найкращої моделі прогнозування
 • Обробка зображень та відео
 • Модель впливу макроекономічних факторів
 • Модель впливу фінансового левериджу
 • Модель оцінювання очікуваних кредитних збитків
 • Розв’язання задачі заповнення пропусків даних альтернативними методами
 • Розпізнавання мови з використанням спектрограм та глибинного навчання
 • Глобальна безпека
 • Екологічна безпека
 • Дослідження конфліктів
 • Оцінювання довкіллєвої сталості
 • Сталий розвиток
 • Наукові досягнення кафедри відображені в численних публікаціях (монографії, підручники, авторські свідоцтва, патенти тощо).