Переддипломна практика бакалаврів

Практика магістрів освітньо-професійної програми

Терміни проходження практики

Силабус освітнього компонента «Практика»

Детальніше щодо практики магістрів на веб-ресурсі Відповідального за практики студентів і здобувачів

Науково-дослідна практика магістрів освітньо-наукової програми

Терміни проходження практики

Силабус освітнього компонента «Науково-дослідна практика»

Детальніше щодо науково-дослідної практики на веб-ресурсі Відповідального за практики студентів і здобувачів