СИЛАБУСИ

обов’язкових (нормативних) компонентів освітньо-професійної програми “Системи і методи штучного інтелекту“

СИЛАБУСИ

вибіркових компонентів освітньо-професійної програми “Системи і методи штучного інтелекту“